Swedish: Dina drömar kan rädda ditt liv

swedishsaveylife_med_hr_med_hr

iBookstore 

Amazon.co.uk 

KoboDina drömmar kan rädda ditt liv

Hur och varför dina drömmar varnar dig för alla faror: jordskalv, flodvågor, tornados, stormar, jordskred, flygolyckor, överfall, attentat, inbrott, etc.


Sammanfattning:

Även om vi på ett naturligt sätt genom vår kropp och vårt undermedvetna uppfattar alla faror i vår omgivning, kan vi inte längre använda dessa förnimmelser för att garantera vår personliga säkerhet. Djuren kan fortfarande det och därför kan de varna och fly innan uppkomsten av naturkatastrofer.

Genom att lära sig utnyttja sina drömmar, kan människan överträffa djuren på detta område. Tack vare mer än 20 års forskning, förklarar denna bok en metod som är tillgänglig för alla som tillåter sig att bygga broar mellan kroppen, det medvetna och det undermedvetna för att få mer information om farorna i vår omgivning. När dialogen med det undermedvetna och kroppen är återställd, är människan i själva verket överlägsen djuren och alla existerande teknologier på att uppfatta alla typer av faror, de må vara naturliga, mänskliga eller tekniska.

Genom att använda tekniken som förklaras i denna bok kan du lära dig att «återskapa» viktig information för din och dina närmastes säkerhet när du är i drömtillstånd. På det sättet kommer även du att kunna, till exempel:

– undvika en dödsolycka genom att fly innan uppkomsten av en naturkatastrof: jordskalv, vulkanutbrott, jordskred, översvämning, oväder, flodvåg, lavin, tornado, etc. ;

– förekomma våldsbrottslingar, terrorister, tjuvar, våldtäktsmän eller inbrottstjuvar i deras planer;

– veta innan avresa, till exempel med flyg eller båt, om du kommer att anlända välbehållen till destinationen eller om det är bäst att avstå från resan på grund av ett attentat, ett skeppsbrott, en olycka eller en naturkatastrof… ;

– känna av många andra fällor och faror och undvika dem.

– de mest begåvade kan även utveckla en större känslighet och en ökad intuition i vaket tillstånd, vilket gör att du reagerar ännu mer effektivt på faror i din omgivning.

– du lär dig också att inte ängslas i onödan över enkla mardrömmar,  eftersom du har lärt dig upptäcka vad som orsakar dem och du kan på så sätt skilja dem från verkliga varningsdrömmar om naturkatastrofer, attentat, inbrott, kärnkraftsincidenter, etc.

iBookstore     Amazon.co.uk     Kobo

© Buenos Books 2018